Un pagès té 17 ovelles, totes menys 9 que moren. Quants en queden? — 2023

Coneixeu algun pagès que tingui 17 ovelles? No, però sé una endevinalla que comença per: un pagès té 17 ovelles ... Està preparat per resoldre aquest enigma?

Un pagès té 17 ovelles, totes menys 9 que moren. Quants en queden?

RESPOSTAPàgines:Pàgina1 Pàgina2